Daniel Dhers in action, taken during Red Bull's Ride & Seek project, on 23 June 2011
Daniel Dhers XGames Barcelona
Daniel Dhers XGames Barcelona

Was born March 25, 1985, in Caracas, Venezuela. As Daniel says, back then Venezuela was alright, it was dangerous but he and his family were able to have a normal life. Daniel Dhers started riding his first bike, when he was 12 years old. He started BMX, because his friends around his house started riding. Back then he didn’t knew anything about Freestyle BMX, but he loved jumping.  He loved riding his bike as much as possible and he knew he wanted to progress. Years later he realized he was able to compete at a high level! When you look at the Freestyle scene over the last decade, Daniel Dhers is a rider who won lot’s of prizes and a guy which young kids look up to. I think you can safely say, Daniel dominated the scene over the last years! He won 4 Dew Cup Titels, 11 Dew Tour Stops. He is a 5 Times Gold Medalist at the X-Games, 1 Bronze Medal and he won a lot of other contests. We got in contact with Daniel and asked him some questions…

What made you decide to move to the US?

The US is the land of opportunity! I saw that everything was simpler in the US and riding was really big, so if I wanted to be in it I had to go where BMX was happening.

Describe your feeling when you first entered the Dew Cup?

It was crazy, I think I was pale and with shaky legs, but it was my chance and I had to put it together.

Did you looked up to a rider, when you started?

Dave Mirra for the most part, later on I started looking up to Jamie Bestwick and a few different riders.

Did you end up riding against your idol in the US?

I rode with and against Mirra many times, but I never saw him as my rival more than my motivation to ride.

How was it when you first won your Dew Cup?

I couldn’t believe and it didn’t really sink in, until I was a at dinner with my family in Argentina, a few months later. It was surreal!

How was it when you began to realize you were famous (the feeling kids look up to you)?

Strange because I always consider myself a very humble person and just another rider. But I understand now that Im older and now I just want to inspire good if I can.

How important are sponsors for you?

Daniel Dhers performs during the Red Bull Mad House in Cartago, Costa Rica on December 3, 2014
Daniel Dhers performs during the Red Bull Mad House in Cartago, Costa Rica on December 3, 2014

They are very important in many levels, from helping you pay your bills, to invest in BMX events and being a part of your dreams! I couldn’t believe the first time I talked to Red Bull and to ride for them. We have helped both grow each other in the Sport!

Do you think Freestyle should be an Olympic discipline as well?

Of course! imagine all the opportunities that would bring. The lifestyle of BMX will always be the lifestyle and nothing will ever change that. But competitions should be taken serious and if we want to develop the sport, this would be a great step!

What was your greatest moment in BMX?

Is hard to say… But there were many times I wanted to give up and I just gave that extra little push, that helped me be where I am today.

Daniel Dhers performing at X games in the Olympia park in Munich, Germany on the 28th of June 2013
Daniel Dhers performing at X games in the Olympia park in Munich, Germany on the 28th of June 2013

What is your favorite trick?

Right now… Opposite Whips and 720s!

Have you ever been scared doing a trick?

All the time! Because you have it dialed, doesn’t mean you will always pull it. But risk is what keeps us young.

What does BMX mean to you?

BMX is a lifestyle, I can’t imagine where I would be today without it.

You have won many prizes, do you still have a dream?

I still have many dreams, but the most important one is longevity.

Two years ago Daniel build his own complex; The Daniel Dhers Action Sports Complex (www.ddasc.com). At the time he was managing The Animal House (Dave Mirra’s Warehouse). After a few years he felt it was time to move on and decided to build his own place. He builded it for everyone to enjoy the Sport that was so good to him. But at the same time, to have ramps that he could train, to still be able to compete at a high level!

Finally we asked Daniel if he would have some advice for the young kids riding in Holland?

Believe in your dreams, regardless of what they are! It is not easy but it is worth it!

____________________________________________

Daniel Dhers XGames Barcelona
Daniel Dhers XGames Barcelona

Werd geboren 25 maart 1985, in Caracas, Venezuela. Het leven in Venezuela was te doen, zoals hij zelf zegt. Het was gevaarlijk, maar hij en zijn familie waren in staat om een ​​normaal leven te hebben. Daniel Dhers reed zijn eerste fiets, toen hij 12 jaar oud was. Hij begon met BMX, omdat zijn vrienden ook gingen fietsen. Destijds wist hij nog niets over Freestyle BMX, maar hij hield van springen. Hij hield ervan om op zijn fiets te rijden. Hij wist dat als hij beter wilde worden, hij veel moest fietsen. Jaren later realiseerde hij zich, dat hij in staat was om te concurreren op een hoog niveau! Als je kijkt naar de Freestyle scene de afgelopen tien jaar, is Daniel Dhers een rijder die veel prijzen won en iemand waar jonge kinderen tegen op kijken. Ik denk dat je gerust kan zeggen, dat Daniel de scene domineerde de afgelopen jaren! Hij won 4 Dew Cup titels, 11 Dew Tour Stops. Hij won 5 Gouden Medailles bij de X-Games, 1 bronzen medaille en hij won vele andere wedstrijden. We zochten contact met Daniel en stelde hem wat vragen …

Waarom besloot je om naar de VS te verhuizen?

De VS is het land van de mogelijkheden! Ik zag dat alles veel eenvoudiger was in de VS en BMX was er erg populair. Dus als ik iets wilde bereiken, wist ik dat ik daar moest zijn waar het gebeurde.

Beschrijf je gevoel toen je voor het eerst meedeed aan de Dew Cup?

Het was een raar/gek gevoel. Ik denk dat ik hartstikke bleek zag en ik had knikkende knieën. Maar dit was mijn kans en ik moest er voor gaan.

Wie was je idool, toen je begon?

Dave Mirra voor het grootste deel, later ook Jamie Bestwick en een paar andere rijders.

Heb je uiteindelijk tegen je idool gereden in de VS?

Ik reed vele malen met en tegen Mirra, maar ik zag hem nooit als mijn rivaal, meer als mijn motivatie om te rijden.

Hoe was het toen je voor het eerst de Dew Cup won?

Ik kon het eerst niet geloven en het drong ook niet tot me door, totdat ik tijdens een diner met mijn familie in Argentinië was, een paar maanden later. Het was onwerkelijk!

Hoe was het toen je begon te beseffen dat je beroemd was (het gevoel dat kinderen tegen je opkijken)?

Vreemd… Want ik ben een zeer bescheiden persoon en gewoon net als alle andere rijders. Maar ik begrijp nu dat ik ouder begin te worden ook andere wil inspireren, zo goed als ik kan.

Hoe belangrijk zijn sponsoren?

Daniel Dhers performs during the Red Bull Mad House in Cartago, Costa Rica on December 3, 2014
Daniel Dhers performs during the Red Bull Mad House in Cartago, Costa Rica on December 3, 2014

Ze zijn zeer belangrijk op meerdere vlakken. Van het betalen van mijn rekeningen, tot het investeren in BMX evenementen en onderdeel zijn van je dromen! Ik kon niet geloven toen ik voor het eerst met Red Bull sprak en uiteindelijk voor ze mocht rijden. We hebben veel aan elkaar gehad en elkaar geholpen te groeien in de Sport!

Vind jij dat Freestyle ook een Olympische discipline moet worden?

Natuurlijk… Stel je alle mogelijkheden voor, die daar uit voort zouden komen. De levensstijl van BMX zal altijd hetzelfde blijven en niets zal dat ooit veranderen. Maar wedstrijden moeten serieus worden genomen en als we willen dat de sport zich blijft ontwikkelen, zou dit een grote stap zijn!

Wat was je grootste moment in BMX?

Is moeilijk te zeggen… Er waren vele momenten dat ik wilde opgeven, maar gaf dan toch dat extra zetje en dat heeft mij gebracht waar ik nu ben.

Daniel Dhers performing at X games in the Olympia park in Munich, Germany on the 28th of June 2013
Daniel Dhers performing at X games in the Olympia park in Munich, Germany on the 28th of June 2013

Wat is je favoriete trick?

Op dit moment … Opposite Whips en 720s!

Ben je ooit bang voor een truc?

Altijd! Ook al heb je iets onder de knie, wil niet zeggen dat hij altijd lukt. Maar het risico is wat ons jong houdt.

Wat betekent BMX voor jou?

BMX is een levensstijl, ik kan me niet voorstellen waar ik nu zou zijn zonder.

Je hebt vele prijzen gewonnen, heb je nog een droom?

Ik heb nog steeds veel dromen, maar de belangrijkste is oud worden.

Twee jaar geleden bouwde Daniel zijn eigen complex; De Daniel Dhers Action Sports Complex (www.ddasc.com). Destijds beheerde hij Animal House (Dave Mirra’s Warehouse). Na een paar jaar voelde hij dat het tijd was om verder te gaan en besloot om zijn eigen plek te bouwen. Hij bouwde het voor iedereen om van de sport die zo goed voor hem was, te kunnen genieten. Maar tegelijkertijd om een eigen plek te hebben, waar hij kon trainen om te kunnen concurreren op hoog niveau!

Tot slot vroegen we Daniel of hij nog advies heeft voor de jonge kinderen in Nederland?

Geloof in je dromen, ongeacht wat ze zijn! Het is niet gemakkelijk, maar het is de moeite waard!